10 Disember, 2010

SYARAT-SYARAT SOLAT

SYARAT-SYARAT SOLAT

Syarat dalam sembahyang terbahagi kepada dua iaitu syarat taklif atau dikenali sebagai syarat wajib dan syarat sah atau tunai.


SYARAT WAJIB SOLAT

 • Syarat wajib ialah sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atau tidaknya sembahyang ke atas seseorang.
 • Syarat-syarat wajib dalam sembahyang adalah seperti berikut:
  1. Beragama Islam.
  2. Baligh.
  3. Berakal.
   4. Suci daripada haidh dan nifas.
  5. Selamat salah satu anggota deria sama ada pendengaran atau penglihatan. Sembahyang tidak wajib ke atas orang yang dilahirkan buta dan pekak.
  6. Sampai seruan agama Islam. Sembahyang tidak wajib kepada mereka yang tinggal terpencil dan tidak pernah berjumpa dengan pendakwah Islam.