07 Februari, 2011

Jawatan Kosong Kerajaan

Jawatan Kosong Di PPSPPA

Syarat-Syarat Umum Permohonan
1. Warganegara Malaysia
2. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
3. Had umur calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak     Berkuasa Tempatan adalah tidak melebihi 54 tahun.
4. Semua permohonan Secara Online sahaja.

Klik Link Ini   http://www.sisa.my/cmssite/ppsppa/ejawatan/

5. Permohonan online pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan /     Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dicetak dan perlu melalui     Ketua Jabatan dengan mengemukakan Laporan Prestasi dan Penyata Perkhidmatan     masing - masing dan hanya perlu dibawa semasa temuduga sahaja.
6. Tarikh tutup permohonan ialah pada 19 Februari 2011.
7. Hanya permohonan yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan     dipanggil temuduga.
8. Pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas ENAM (6) bulan dari tarikh     iklan ditutup hendaklah menganggap permohonannya tidak berjaya.